Những điều nên làm sau khi mua máy Macbook với những người dùng mới